Agentura na moru

Pružanje usluga u pomorskom saobraćaju osnovna je delatnost za koju je JUGOAGENT registrovan.

U luci Bar, posredstvom preduzeća u inostranstvu “JUGOAGENT M “ za domaće i strane brodare vršimo: