Vrste kontejnera

JUGOAGENT  je u mogućnosti da kod organizacije kontejnerskog transporta prema zahtevu klijenata obezbedi sve vrste kontejnera, i to:

 

 Kontejnerski vodič možete preuzeti sa linka u prilogu.

 http://www.zim.co.il/objects/zim-container-guide.pdf