Pomorsko-rečna agencija

 

"JUGOAGENT" A.D.
Pomorsko rečna agencija,

Bulevar Mihajla Pupina 165A
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 20 18 700
Fax: +381 (11) 31 12 070
e-mail: office@jugoagent.rs  

 

                    

Anketa

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama?

Izveštaj o bitnom događaju sa Skupštine akcionara od 14.10.2009.

18. Oktobar 2009

 

Otvoreno akcionarsko društvo „Jugoagent“ a.d. Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br 165 a, održalo je drugu vanrednu sednicu Skupštine akcionara 14.10.2009. godine sa početkom u 08h. Skupština je održana u prostorijama društva.

 

Na sednici je doneta sledeća odluka:

 

1. Prihvata se predloženo kreditno zaduženje “Jugoagenta” ad u iznosu do 3.000.000 eura i po tom osnovu uspostavljanje hipoteke na imovini - nepokretnosti “Jugoagenta” ad kao sredstva obezbedjenja vracanja odobrenih kreditnih sredstava; sa uslovima vracanja u periodu od 10 godina, 2 god. grejs period, sa kamatom maksimalno do 1.2% na mesecnom nivou sa deviznom klauzulom.

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |