Pomorsko-rečna agencija

 

"JUGOAGENT" A.D.
Pomorsko rečna agencija,

Bulevar Mihajla Pupina 165A
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 20 18 700
Fax: +381 (11) 31 12 070
e-mail: office@jugoagent.rs  

 

                    

Anketa

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama?

II vanredna sednica Skupštine društva

11. Septembar 2009

 

Na osnovu člana 292. stav 2. Zakona o privrednim društvima / „Službeni glasnik RS„ br.125/2004 / i člana 40. stav 3. Odluke o organizovanju akcionarskog društva Pomorsko rečna agencija „Jugoagent„ a.d., Upravni odbor društva

 SAZIVA I OBAVEŠTAVA

 

Da će se na dan 14.10.2009.godine, sa početkom u 8,00 časova u prostorijama „Jugoagent“ a.d., Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165a, održati DRUGA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA sa dnevnim redom.

1. Donošenje odluke o kreditnom zaduženju „Jugoagent„ a.d. do iznosa od 3.000.000,00 Eura i uspostavljanju hipoteke na imovini-nepokretnosti „Jugoagent“ a.d., kao sredstvu obezbeđenja vraćanja odobrenih kreditnih sredstava.

Razlog sazivanja skupštine: donošenje odluke o pribavljanju finansijskih sredstava pod povoljnim uslovima;

Izveštaj o uslovima posla: zaduženje bi iznosilo do 3.000.000,00 Eura u dinarskoj protivvrednosti, sa vraćanjem u periodu od 10 godina, 2 godine grejs period, sa kamatom maksimalno do 1,2% na mesečnom nivou sa deviznom klauzulom, uz uspostavljanje hipoteke na imovini-nepokretnosti, vlasništvu „Jugoagent“ a.d. na ime obezbeđenja vraćanja odobrenih sredstava;

Upravni odbor je na sednici od 11.06.2009.godine, preporučio zaključenje ovog posla iz razloga što se sredstva dobijaju pod povoljnim uslovima;

Obaveštavaju se akcionari, koji imaju pravo glasa, na neprihvatanje ugovora o kreditu i po tom osnovu pravo na procenu i naknadu vrednosti svojih akcija u skladu sa zakonom.

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

 

Milan Marjanović s.r.

 


Molimo vas da pažljivo popunite upit.

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |