Pomorsko-rečna agencija

 

"JUGOAGENT" A.D.
Pomorsko rečna agencija,

Bulevar Mihajla Pupina 165A
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 20 18 700
Fax: +381 (11) 31 12 070
e-mail: office@jugoagent.rs  

 

                    

Anketa

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama?









I redovna sednica Skupštine društva

15. April 2009

 

 

 

Na osnovu člana 40. stav 3. Odluke o organizovanju akcionarskog društva Pomorsko rečna agencija “Jugoagent” Novi Beograd, Upravni odbor društva

 

 

SAZIVA

redovnu godišnju Skupštinu “Jugoagent” a.d.

 

20.05.2009.godine sa počekom u 11,00 časova u prostorijama “Jugoagent” a.d.

Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165a

 

 

Za redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

 

 

DNEVNI RED

 

  1. Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje i I vanredne sednice Skupštine društva
  2. Razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2008. godinu i donošenje odgovarajućih odluka:

- odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2008. godinu i

raspodeli ostvarene dobiti

  1. Usvajanje revizorskog izveštaja o finansijskim izveštajima društva za 2008.god.
  2. Usvajanje izveštaja revizora o konsolidovanom bilansu za 2008. godinu
  3. Razmatranje poslovnog plana društva za 2008. godinu
  4. Izbor članova Upravnog odbora
  5. Izbor članova Nadzornog odbora
  6. Izbor revizorske kuće za reviziju za 2009. godnu.
  7. Tekuća pitanja

 

 

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Milan Marjanović

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |