Pomorsko-rečna agencija

 

"JUGOAGENT" A.D.
Pomorsko rečna agencija,

Bulevar Mihajla Pupina 165A
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 20 18 700
Fax: +381 (11) 31 12 070
e-mail: office@jugoagent.rs  

 

                    

Anketa

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama?

Izveštaj o bitnom dogadjaju

30. Jun 2010

 

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti (“Službeni glasnik RS” broj 47/06) i članovima 6.,7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ( “Službeni glasnik RS” broj 100/06), Otvoreno akcionarsko društvo “Jugoagent” a.d. Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br 165a, izdaje:

 

 

 

Izveštaj o bitnom događaju

 

 

Otvoreno akcionarsko društvo „Jugoagent“ a.d. Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina br 165 a, održalo je redovnu godišnju skupštinu akcionara 28.06.2010. godine sa početkom u 11h. Skupština je održana u prostorijama društva.

 

Na sednici su jednoglasno donete sledeće odluke:

 

1.Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2009.godinu i raspodeli ostvarene dobiti

2.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja o finansijkim izveštajima za 2009. god

3.Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja o konsolidovanom bilansu za 2009. godinu i o korigovanom konsolidovanom finansijskom izveštaju za 2009. god.

4. Odluka o usvajanju poslovnog plana za 2010. godinu

5. Odluka o izboru članova upravnog odbora

6. Odluka o izboru članova nadzornog odbora.

7. Odluka o izboru revizorske kuće za 2010. godinu.

 

 

 

U Beogradu, 29.06.2010. godine

 

 

 

 

Predsednik Upravnog odbora

Milan Marjanović

 

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |