Pomorsko-rečna agencija

 

"JUGOAGENT" A.D.
Pomorsko rečna agencija,

Bulevar Mihajla Pupina 165A
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 20 18 700
Fax: +381 (11) 31 12 070
e-mail: office@jugoagent.rs  

 

                    

Anketa

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama?

I vanredna sednica skupštine akcionara u 2011. god.

02. Mart 2011

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima / „Službeni glasnik RS„ br.125/2004 / i člana 40. stav 1 i 3. Odluke o organizovanju akcionarskog društva Pomorsko rečna agencija „Jugoagent„ a.d., Upravni odbor društva

  

 

SAZIVA

 I vanrednu sednicu skupštine akcionara u 2011. god.

 

 

1. Na dan 21.03.2011.godine, sa početkom u 11,00 časova u prostorijama       „Jugoagent“ a.d., Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165a, održaće se I  vanredna sednica skupštine akcionara  „Jugoagent“ a.d. sa sledećim

 

DNEVNIM REDOM

 

1.       Donošenje odluke o otudjenju sopstvenih akcija „Jugoagent„ a.d.  

2.       Razno.

 

 

                                                                        PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

 

                                                                         Milan Marjanović s.r.

 

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |