Pomorsko-rečna agencija

 

"JUGOAGENT" A.D.
Pomorsko rečna agencija,

Bulevar Mihajla Pupina 165A
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 20 18 700
Fax: +381 (11) 31 12 070
e-mail: office@jugoagent.rs  

 

                    

Anketa

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama?

Istorijat kompanije

Bitni događaji od osnivanja pa do danas.....

1947. Na predlog ministra pomorstva u Vladi FNRJ, 20. januara 1947, godine doneto je Rešenje o osnivanju preduzeća od opštedržavnog značaja JUGOSLOVENSKA POMORSKA AGENCIJA, skraćen naziv firme “JUGOAGENT” - Beograd


1952. JUGOAGENT je od svog osnivanja veliku pažnju posvećivao kvalitetu pružanja usluga i kao takav ubrzo postaje priznat u svetu, a to mu donosi i članstvo u BIMCO - Baltic and International Maritime Council.( Jugoagent je najstariji član BIMCO na Balkanu)

 
1966. Ovaj period karakteriše velika ekspanzija preduzeća, gde se posledično javljaju i značajna investiciona ulaganja. JUGOAGENT je podigao sopstvenu poslovnu zagradu u Beogradu, Knez Mihailova 22


1968. Uporedo sa razvojem svetske privrede dolazi do smanjenog udela konvencionalnih linijskih brodova u prevozu linijskih tereta, a sve više na značaju dobija kontejnerski transport. U JUGOAGENTu je ovaj trend ispraćen formiranjem PJ KONTEJNERI.


1969. Tri - četiri godine nakon prvog ozbiljnijeg širenja avionskog teretnog transporta, JUGOAGENT je adekvatno reagovao formiranjem službe Air Cargo. Registrovan kao IATA cargo agent, JUGOAGENT se veoma brzo našao u vodećoj grupi agenata.

1975. Svake godine EDITORIAL OFFICE, poznata madridska izdavačka kuća ocenjivala je firmu koja je u svojoj privrednoj grani najuspešnije poslovala. Za ovu godinu internacionalna nagrada izdavačke kuće (INTERNATIONAL TROPHY FOR QUALITY) dodeljena je JUGOAGENTu, čiji je kvalitet usluga kao organizacije ocenjen najboljim.

1977. Nakon 30 godina uspešnog poslovanja neminovne su bile organizaciono-strukturne promene, koje su se manifestovale u vidu udruživanja sa drugim brodarskim organizacijama, formiran je SOUR ”JUGOBROD”.

1979. U ovom periodu JUGOAGENT je uložio dosta sredstava u izgradnju svojih poslovnih jedinica u bivšim jugoslovenskim Republikama. Počinje sa izgradnjom nove poslovne zgrade u Bloku 31, na Novom Beogradu gde seli svoju centralu koja se u toj zgradi nalazi i danas.

1985. godine JUGOAGENT istupa iz SOURa JUGOBROD i nastavlja da posluje samostalno u okviru registrovane delatnosti.

Do 1991. godine i raspada SFRJ, JUGOAGENT je imao 22 poslovne jedinice širom SFRJ i 4 predstavništva u inostranstvu (New York, Pirej, Hamburg, Genova), sa ukupno 560 zaposlenih

1992. Jugoagent ulazi u najteži period svog poslovanja. Otcepljenjem bivših republika ostaje neregulisan pravni status imovine u njima koja je milionske vrednosti. Smanjeni obim proizvodnje, ograničenje transporta uvođenjem sankcija bitno su pogodili  poslovanje JUGOAGENTA. Delovanje na stranom tržištu takodje je bilo značajno ograničeno. S obzirom na novo nastale okolnosti otvorena ja nova PJ DUNAVSKA LUČKA AGENTURA, koja se bavi pružanjem usluga domaćim i stranim brodarima na Dunavu.

1996. U Đenovi je formirana nova italijansko jugoslovenska firma “ITAL-YUGO" čiji  je JUGOAGENT suvlasnik

2003. JUGOAGENT je privatizovan, postaje akcionarsko društvo.

2006. JUGOAGENT-u je među prvima u svojoj oblasti uručen međunarodni sertifikat ISO 9001:2000, od strane SGS. To je vodeća organizacija za kontrolu, verifikaciju, testiranje i sertifikovanje prepoznatljiva kao svetski reper za kvalitet i integritet.

Istovremeno postajemo član PK iz Pariza (WORLD CHAMBER NETWORK) i nosilac CHAMBERTRUST SEALa što doprinosi poslovanju kompanije i čini naše usluge prepoznatljivim i konkurentnijim na međunarodnom tržištu. 

Krajem godine, promene uslovljene političkom situacijom i proglašenjem nezavisnosti Crne Gore uslovile su da privredni subjekti koji su imali svoje poslovnice dugi niz godina na toj teritorije otvore preduzeća u inostranstvu.

JUGOAGENT je otvorio  dva preduzeća u inostranstvu, jedno u Crnoj Gori, " JUGOAGENT M Bar" u Crnoj Gori, a jedno u BiH " JUGOAGENT BRČKO DISTRIKT". 

 

2008.

JUGOAGENT je proširio lepezu svojih usluga otvaranjem javnog carinskog skladišta, površine cca 1500m2 , u Staroj Pazovi ul Karađorđeva 144.

 

Prateći međunarodne trgovinske tokove i  jačanje Kine na svetskoj trgovinskoj sceni JUGOAGENT otvara prestavništvo u Pekingu.

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |