Pomorsko-rečna agencija

 

"JUGOAGENT" A.D.
Pomorsko rečna agencija,

Bulevar Mihajla Pupina 165A
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 20 18 700
Fax: +381 (11) 31 12 070
e-mail: office@jugoagent.rs  

 

                    

Anketa

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama?

Agentura na reci

Agentura na reci obezbedjuje operativno opsluživanje plovila u svim lukama i graničnim prelazima na mreži unutrašnjih plovnih puteva posredstvom organizacionih jedinica Bezdan, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Beograd, Pančevo, Smederevo, Veliko Gradište i Prahovo koje pružaju sledeće usluge:

  • Kvalitetan servis lučkog agentiranja 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji za teretne i putničke brodove
  • Operativno - tehničke usluge domaćim i stranim brodarima na mreži unutrašnjih plovnih puteva (Dunav, Tisa, Sava i HS DTD)
  • Koordinacija rada broda i luke i posredovanje u lučkoj operativi
  • Posredovanje i zastupanje brodara prema lukama, izvoznicima, uvoznicima, špediterima, carini, policiji, kapetanijama i ostalim učesnicima u transportnom lancu
  • Pružanje informacija o navigacionim uslovima, tehničkim i administrativnim uslovima i režimima plovidbe na mreži unutrašnjih plovnih puteva
  • Organizacija ekološke, fitosanitarne i radiološke kontrole plovila i robe na rečnim graničnim prelazima

Pouzdanost i kvalitet pruženih usluga lučke agenture potvrdjuju i dugogodišnji ugovori sa najvećim rečnim brodarstvima poput Ukrrichflot,  UDP, DDSG, Mahart, SPaP, Rhenus PartnerShip, North Star Shipping, Chernigov River Port, Cherkasskiy River Port, Grand Circle Cruise Lines i  mnogim drugim. 

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |