Jugoagent M Bar

 

Pružanje usluga u pomorskom saobraćaju osnovna je delatnost za koju je „JUGOAGENT M” registrovan.

 

U luci Bar, posredstvom preduzeća u inostranstvu “JUGOAGENT M “ za domaće i strane brodare vršimo:

  •  Ovlašćeno istupanje prema lučkim vlastima, primaocima robe ili krcateljima, uvoznicima i izvoznicima
  •  Poslove špedicije, prihvata i otpreme kontejnera
  •  Posredovanje pri zaključivanju ugovora o prevozu svih vrsta roba
  •  Agentiranje brodova linijske i slobodne plovidbe

 

Kontakt:

Obala 13. jula br. 10,    85000 Bar

Tel: +382 30 311 254, 311 524

Fax: +382 30 312 064, 311 289 

Email: jugoagnt@cg.yu

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |