Pomorsko-rečna agencija

 

"JUGOAGENT" A.D.
Pomorsko rečna agencija,

Bulevar Mihajla Pupina 165A
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 20 18 700
Fax: +381 (11) 31 12 070
e-mail: office@jugoagent.rs  

 

                    

Anketa

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama?

Špedicija, avio i železnički transport

Bitan deo jednog uspešnog lanca snabdevanja su svakako usluge špedicije i carinskog posredovanja gde JUGOAGENT takođe ima dugu tradiciju i dobro razvijenu infrastrukturu za pružanje ovih usluga.

 

Kompletna usluga koju klijenti mogu dobiti  obuhvata:

  • Izradu granične dokumentacije
  • Posredovanje pri izradi zahteva za sve vrste pregleda robe (fitosanitarni, tržišni, veterinarski i fitopatološki pregled)
  • Prijavljivanje i smeštaj robe u carinsko skladište
  • Carinjenje robe (izrada uvoznih/izvoznih dokumenata, privremeni uvoz/izvoz, reeksport robe)
  • Pretovar robe pod carinskim nadzorom
  • Korišćenje bankarske garancije
  • Posedovanje sopstvenog javnog carinskog skladišta, površine 1500 m2

 

Efikasnost, sigurnost i kvalitet pružene usluge 

JUGOAGENT kao uspešan logistički provajder, pre svakog pojedinačnog carinjenja vrši kompletnu  proveru statusa dokumentacije i uslova uvoza/izvoza robe. Time se postiže značajna ušteda u vremenu svakog postupka carinjenja i obezbedjuje sigurnost i kvalitet carinjenja.

Centrala JUGOAGENTA se nalazi u neposrednoj blizini Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zdravlja, Ministrstva veterine što mu u posebnoj meri omogućava veoma brzo i efikasno podnošenje zahteva i kontrolu praćenja realizacije tih zahteva.

 

Infrastruktura

Špeditersko carinsko odeljenje JUGOAGENTa deo svojih aktivnosti obavlja preko sopstvene mreže poslovnih jedinica koje se nalaze na:  kamionskom terminalu Beograd, u lukama Beograd, Sremska Mitrovica, Smederevo, Novi Sad i Pančevo, kao i posredstvom PO Batrovci i Novi Pazar.

 

Avio Cargo

Cargo Agent i član IATE JUGOAGENT postaje 1969. godine, prepoznajući potrebu na tržištu za ovom vrstom organizacije transporta roba.

Dugogodišnje iskustvo, stručno i profesionalno osoblje na zahtev klijenata  u svakom trenutku je spremno da preuzme i organizuje avio prevoz pošiljaka/robe, za sve destinacije u uvozu i izvozu, po principu "door to door" koristeći usluge svih renomiranih avio prevoznika.

  

Železnički transport

Takodje, prema upitu komitenata Jugoagent organizuje i železnički transport roba  kako u uvozu tako i u izvozu.  

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |