Pomorsko-rečna agencija

 

"JUGOAGENT" A.D.
Pomorsko rečna agencija,

Bulevar Mihajla Pupina 165A
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 20 18 700
Fax: +381 (11) 31 12 070
e-mail: office@jugoagent.rs  

 

                    

Anketa

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama?

Redovna godišnja skupština »JUGOAGENT GROUP« A.D.

15. Maj 2011

 

Na osnovu člana 40. stav 3. Odluke o organizovnju akcionarskog društva Pomorsko rečna agencija »Jugoagent Group« a.d., Novi Beograd, Upravni odbor

 

 

SAZIVA

REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU »JUGOAGENT GROUP« A.D.

za

16.06.2011. god. sa početkom u 11,00 časova u prostorijama »Jugoagent« a.d., Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165a

 

Za redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

 

 

DNEVNI RED

 

Usvajanje zapisnika sa Skupštine društva I redovne Skupštine od 28.06.2010.godina vanredne Skupštine društva od 21.03.2011.godine i II vanredne Skupštine od 12.05.2011.godine

  1. Razmatranje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2010.godinu i donošenje odgovarajućih odluka:

·         odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju  za 2010.godinu  i

            raspodeli ostvarene dobiti

·         odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za  2010.god.

  1. Usvajanje revizorskog izveštaja o finansijskim izveštajima društva za 2010.god.
  2. Usvajanje izveštaja revizora o konsolidovanom bilansu za 2010.godinu
  3. Razmatranje poslovnog plana društva za 2011.godinu
  4. Izbor članova  Upravnog odbora
  5. Izbor članova Nadzornog odbora
  6. Izbor revizorske kuće za reviziju za 2011.godinu.
  7. Tekuća pitanja

 

 

 

                                     Predsednik upravnog odbora

                                    Milan Marjanović

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |