Pomorsko-rečna agencija

 

"JUGOAGENT" A.D.
Pomorsko rečna agencija,

Bulevar Mihajla Pupina 165A
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel: +381 (11) 20 18 700
Fax: +381 (11) 31 12 070
e-mail: office@jugoagent.rs  

 

                    

Anketa

Šta Vam se najviše dopada u saradnji sa nama?

Agentura na moru

Pružanje usluga u pomorskom saobraćaju osnovna je delatnost za koju je JUGOAGENT registrovan.

U luci Bar, posredstvom preduzeća u inostranstvu “JUGOAGENT M “ za domaće i strane brodare vršimo:

  • Ovlašćeno istupanje prema lučkim vlastima, primaocima robe ili krcateljima, uvoznicima i izvoznicima
  • Poslove špedicije, prihvata i otpreme kontejnera
  • Posredovanje pri zaključivanju ugovora o prevozu svih vrsta roba
  • Agentiranje brodova linijske i slobodne plovidbe

 |  Naslovna |  O nama |  Kontakt |  Mapa sajta |